Slik feilsøker en Remington Chainsaw

Slik feilsøker en Remington Chainsaw


Feilsøk Remington motorsag før du skjærer opp veden i vinter. Remington motorsager er lette, men hardføre maskiner. Imidlertid, som med de fleste maskiner og slitasje vil oppstå. Problemene er relativt enkle å feilsøke, enten det er et problem med en tett oljespor, løs kjede eller utilstrekkelig olje. Kjør gjennom noen feilsøkingstrinn før du tar din motorsag i for en tjeneste.

Bruksanvisning

1 Trykk på bryteren lockout i å slippe avtrekkeren hvis sagen motoren ikke kjører når du klemmer på avtrekkeren. Pass på at skjøteledningen er riktig tilkoblet. Sjekk sikrings og elektrisk panel for eventuelle sikringer. Bytt ut sikringer med andre av samme strømstyrke.

2 Ta sverdet og rengjør oljespor hvis oljen ikke får til kjeden. Sverdet er den flate metallstang at kjeden omgir. Sjekk for tilstrekkelig olje ved å se på nivået i oljenivånivå hull. Olje synet nivå hullet er på venstre side av saga, mellom det fremre håndtaket med kastbeskyttelse. Trykk på oljelokket på toppen av motorsag for å tilføre olje til sverdet og kjedet. Fyll oljetanken med SAE 30 motorolje. For temperaturer under -1 * C, bruk SAE 10 olje. Skru oljelokket fast for en god tetning.

3 Juster sagkjedet spenningen hvis kjedet sklir eller ikke beveger seg riktig. Løsne guide sverdmutrene slik at de bare finger stramt. Sverdet nøtter holder sverd og kjede til resten av enheten. Bruk skrutrekker til å skru justeringsskruen med klokken til all slakk er ute av kjeden. Det skal ikke være mellomrom mellom kjedeleddet og sverdet. Bruk hansker for å flytte kjedet rundt sverdet. Løsne justeringsskruen ved å skru den mot klokken hvis kjedet ikke bevege seg fritt.

4 Bruk riktig størrelse og vekt skjøteledning hvis motorsag går for langsomt eller lett boder. Spenningsnivået er lavt. Bruk en skjøteledning ikke mindre enn 1,5 mm på avstander opp til 30 meter (100 fot).

Hint

 • Pass på at kjeden kjører på full hastighet før du skjærer.
 • Hvis sagen røyker, må du kontakte autorisert Remington forhandler. Sagen kan muligens bli skadet.
 • Hold alltid motorsagen med begge hender når du bruker.
 • Bruk alltid hørselsvern og vernebriller når du bruker motorsag.

Related Articles

 1. Slik feilsøker en Makita Chainsaw
 2. Slik feilsøker en Poulan Chainsaw
 3. Slik feilsøker en Poulan Chainsaw oljesystemet
 4. Slik feilsøker en Walbro Chainsaw forgasseren
 5. Slik feilsøker den IRRITROL Sprinkler Controller
 6. Slik feilsøker en Kenmore oppreist fryser
 7. Slik feilsøker luftfuktere
 8. Slik feilsøker Pandigital fotorammer
 9. Slik feilsøker en Craftsman Garage Door

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*