Slik konverterer hektar til Meters

Slik konverterer hektar til Meters


Den hektar er en beregning enhet av landområdet måling som oppsto i Frankrike på 1800-tallet. En hektar tilsvarer 2.471 dekar. En hektar er også lik 10.000 kvadratmeter. Hvis du arbeider med landmålinger, eller hvis du studerer målinger i en matte klasse, kan det hende du må være i stand til å konvertere mellom hektar og meter.

Bruksanvisning

1 Skriv ned antall hektar du ønsker å konvertere til meter.

2 Multipliser antall hektar ganger 10.000. For eksempel, hvis du har syv hektar, multiplisere 7 ganger 10.000 å få 70.000.

3 State svaret i "meter kvadrat" eller "kvadratmeter" siden det er 10.000 kvadratmeter i hver hektar. I dette eksempelet, vil det endelige svaret være 70.000 kvadratmeter.

Related Articles

  1. Slik konverterer Tatami til Meters Square
  2. Slik konverterer Garage til hobbyrom
  3. Slik konverterer MM til Inches & føtter
  4. Slik konverterer Heat til Spenning
  5. Slik konverterer kVA til Hestekrefter
  6. Slik konverterer konteinere til en Survival Shelter
  7. Slik konverterer sprinkleranlegg til Drypp vanning
  8. Slik konverterer SCM til Gallon
  9. Slik konverterer FBR til MOV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*